Loading

Arş.Gör.Dr.

Aydın DEMİR

Faculty of Engineering

Civil Engineering

Contact

aydindemir@sakarya.edu.tr

1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Gökhan Dok, Hakan Öztürk, Aydın Demir - Determining Moment-Curvature Relationship of Reinforced Concrete Rectangular Shear Walls - World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Civil, Environmental, Structural, Construction and Architectural Engineering - Vol.11-(9) - pp.1182-1189 - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
2 Gökhan Dok, Hakan Öztürk, Aydın Demir - DETERMINING MOMENT-CURVATURE RELATIONSHIP OF REINFORCED CONCRETE COLUMNS - The Eurasia Proceedings of Science, Technology, Engineering & Mathematics (EPSTEM) - Vol.1-1 - pp.52-58 - ISSN : 2602-3199 - DOI : - - - - - 2017 -
3 Aydin Demir, Hakan Ozturk, Gokhan Dok - 3D Numerical Modeling of RC Deep Beam Behavior by Nonlinear Finite Element Analysis - DISASTER SCIENCE AND ENGINEERING - Vol.2(1) - pp.13-18 - ISSN : 2149-7249 - DOI : - - - - - 2016 -
4 Muhammed Emin Cihangir Bağdatlı, Rıfat Akbıyıklı, Aydın Demir - Utilisation of Intelligent Systems in the Economical Evaluation of Transportation Projects - The Online Journal of Science and Technology - Vol.5/3 - pp.78-84 - ISSN : 2146-7390 - DOI : - - - - - 2015 -
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Gökhan Dok, Hakan Öztürk, Aydin Demir, Naci Çağlar - Effect of Effective Bending Rigidity in Pushover Analysis Considering Different Code Approaches - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2018 -
2 Hakan Öztürk, Gökhan Dok, Aydın Demir - Yüksek Yapı Dinamik Karakteristiklerinin Sarsma Tablası Deneyleri ile Belirlenmesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2018 -
3 Hakan Ozturk, Aydin Demir, Kemal Edip, Marta Stojmanovska, Julijana Bojadjieva - Experimental and Analytical Study to Investigate Effect of Tension Reinforcement on Behavior of Reinforced Concrete Short Beams - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
4 Gökhan Dok, Hakan Öztürk, Aydın Demir - Determining Moment-Curvature Relationship of Reinforced Concrete Rectangular Shear Walls - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
5 Hakan Öztürk, Aydın. Demir, Gökhan. Dok, Hüseyin Güç - BETONARME KOLONLARIN ETKİN KESİT RİJİTLİKLERİ ÜZERİNE YÖNETMELİKLERİN YAKLAŞIMLARI - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
6 Aydın Demir, Gökhan Dok, Hakan Öztürk, - EVALUATION OF THE EMPIRICAL YIELD CURVATURE EQUATION DEFINED IN TECB-2016 FOR RECTANGULAR SHEAR WALLS - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
7 Gökhan Dok, Hakan Öztürk, Aydin Demir - DETERMINING MOMENT-CURVATURE RELATIONSHIP of REINFORCED CONCRETE COLUMNS - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
8 Aydın Demir, G. Dok, Hakan. Öztürk - BETONARME KOLONLARIN AKMA EĞRİLİKLERİNİN TESPİTİ İÇİN TBDY-2016’DA VERİLEN AMPİRİK BAĞINTILARIN İNCELENMESİ - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
9 Muharrem Yüksel, Naci Çağlar, Gökhan Dok, Aydın Demir - BETONARME YÜKSEK YAPILARIN DEPREM PERFORMANSINA BETONARME PERDE ORANIN ETKİSİ - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
10 Hakan Öztürk, Aydin Demir, Gökhan Dok - DETERMINING EFFECTIVE FLEXURAL STIFFNESS OF REINFORCED CONCRETE SHEAR WALLS AND COMPARISON - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
11 Aydın Demir, Hakan Öztürk, Kemal Edip, Marta Stojmanovska, Aleksandra Bogdanovic - Effect of Viscosity Parameter on the Numerical Simulation of Reinforced Concrete Deep Beam Behavior - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
12 Cemal YILMAZ, Aydin DEMIR, Gokhan DOK, Hakan OZTURK, Naci ÇAĞLAR - STRENGTHENING AN EXISTING BENDING FRAME FOR STATIC TESTS OF HIGH LOAD CAPACITY - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
13 Aydin Demir; Hakan Ozturk; Gokhan Dok - A 3D numerical modelling of an RC deep beam by using nonlinear finite element analysis - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
14 Hakan Öztürk, Gökhan Dok, Aydın Demir, Naci Çağlar - Çelik Çaprazlarla Güçlendirilen Betonarme Çerçevelerin Farklı Zemin Sınıflarında Performans Değerlendirilmesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
15 GÖKHAN DOK; HAKAN ÖZTÜRK; AYDIN DEMİR; - Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Statik İtme Analizi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
16 HAKAN ÖZTÜRK; GÖKHAN DOK; AYDIN DEMİR; - Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
17 NACİ ÇAĞLAR; MUHARREM AKTAŞ; AYDIN DEMİR; HAKAN ÖZTÜRK; GÖKHAN DOK; - TDY 2007’de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
18 HAKAN ÖZTÜRK; GÖKHAN DOK; AYDIN DEMİR; NACİ ÇAĞLAR; - Merkezi Çelik Çaprazlarla Güçlendirilen Betonarme Çerçevelerin Davranışının Doğrusal Olmayan Analizle İncelenmesi     - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
19 Muharrem Aktaş; Naci Çağlar; Aydin Demir; Hakan Öztürk; Gökhan Dok - Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
20 AYDIN DEMİR; OSMAN KIRTEL; ERKAN ÇELEBİ; - Pushover Analysis of RC Buildings with Soil-Structure Interaction for Adapazari Region under Linear and Nonlinear Soil Conditions - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
21 NACİ ÇAĞLAR; HAKAN ÖZTÜRK; AYDIN DEMİR; ABDULHALİM AKKAYA; - TDY2007’ye Göre Tasarlanmış Betonarme Bir Yapının Doğrusal Elastik Olmayan Analiz Yöntemleri ile İncelenmesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
22 NACİ ÇAĞLAR; ABDULHALİM AKKAYA; AYDIN DEMİR; HAKAN ÖZTÜRK; - FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME  KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
23 ABDULHALİM AKKAYA; NACİ ÇAĞLAR; AYDIN DEMİR; - Farklı Kesit Geometrilerine Sahip Betonarme Kolonların Davranışına Beton Basınç Dayanımının Etkisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
24 MUHAMMED EMİN CİHANGİR BAĞDATLI; AYDIN DEMİR; - UTILISATION OF INTELLIGENT SYSTEMS IN THE ECONOMICAL EVALUATION OF TRANSPORTATION PROJECTS - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
25 Aydin Demir ve Naci Caglar - Dairesel Betonarme Kolonlarda Çatlamış Kesite Ait Etkin Eğilme Rijitliklerinin İrdelenmesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - June 7-9 - 2013 -
26 Naci CAGLAR, Hakan OZTURK, Aydin DEMIR, Abdulhalim AKKAYA ve Murat PALA - Betonarme Kesitlerdeki Moment-Eğrilik İlişkisinin Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - June 7-9 - 2013 -
27 Naci CAGLAR, Muzaffer ELMAS, Hakan OZTURK, Aydın DEMİR ve Abdulhalim AKKAYA - Betonarme Kesitlerdeki Moment-Eğrilik İlişkisinin Yapay Sinir Ağları ile İrdelenmesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - June 25-27 - 2013 -
28 Naci CAGLAR, Hakan OZTURK, Muzaffer ELMAS, Aydin DEMIR ve Abdulhalim AKKAYA - TDY-1998 ÖNCESİ TASARLANMIŞ BETONARME BİNALARDAKİ PERDE ORANININ YAPI PERFORMANSINA ETKİSİ - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - December 13-15 - 2012 -
29 Naci CAGLAR, Abdulhalim AKKAYA, Muzaffer ELMAS, Hakan OZTURK ve Aydin DEMIR - YUMUŞAK KAT DÜZENSİZLİĞİ BULUNAN BETONARME YAPILARIN DAVRANIŞINA FARKLI ZEMİNLERİN ETKİSİ - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - December 13-15 - 2012 -
30 Naci CAGLAR, Aydin DEMIR, Muzaffer ELMAS, Hakan OZTURK ve Abdulhalim AKKAYA - BETONARME KESİTLERDEKİ MOMENT-EĞRİLİK İLİŞKİSİ İÇİN BASİT BİR FORMÜLASYON - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - December 13-15 - 2012 -
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 MEHMET HAŞİM KISA; HAKAN ÖZTÜRK; NACİ ÇAĞLAR; AYDIN DEMİR - Betonarme Manto ile Güçlendirilmiş Betonarme Kolonların Davranışlarının Deneysel Olarak İrdelenmesi” - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
2 AYDIN DEMİR; ERKAN ÇELEBİ; FATİH GÖKTEPE; - Artımsal itme analizi ile yapı-zemin dinamik etkileşiminin irdelenmesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
10.5-ULUSAL KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM, KONFERANS VE FESTİVAL GİBİ ETKİNLİKLERİN BİLİM VE/VEYA SANAT KURULU TARAFINDAN VERİLEN ÖDÜL (ADINA BELGE DÜZENLENEN ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURABİLİR) :
1 - DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması Türkiye İkincisi - DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU (DASK) - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -